Сайтът vratiborman.com съхранява данни, предоставени от потребителите, единствено и само с цел подобряване на своите услуги. Тези данни не се предоставят за употреба или обработка от трети лица. Такива данни, съгласно Общ регламент за защита на личните данните се съдржат в следните раздели.

Гласуване / рейтинг за отделните обекти в сайта – гласуването е анонимно и не се свързва с данни за физическото лице, гласувало за обекта. Записва се единствено IP адрес, от който се гласува, за да се предодврати повторно гласуване от същия IP адрес.
Контактна форма – данните за Име, телефон, Е-мейл – предоставени от нашите клиенти, не се записват в база данни и се изпращат само по е-мейл и биват изтривани своевременно, след приключване на кореспонденцията.

За да подобряваме непрекъснато качеството на предлаганите от нас услуги, сайтът използва в допълнение уеб решения от трети страни, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес, профил в социални мрежи и анализират Вашето поведение, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Facebook, Twitter, Google plus.